Keraamilised ja savitellised

Tellis annab omanikule ja arhitektile piiramatud võimalused isikupärasteks lahendusteks ning rikkalikuks vormikeeleks.