Äärekivid

Äärekive on pakkuda nii kitsamate kui laiemate mõõtudega. Kitsamate kividega saab eraldada kõnnitee haljasalast, sõidutee ja kõnnitee vahel tuleks kasutada laiemaid äärekive.
Kõnnitee äärekivide mõõdud on: 50x300x1000mm; 50x250x1000mm; 50x200x1000mm; 60x130x500mm 80x200x1000m
Sõidutee äärekivide mõõdud on: 150x290x800mm
Tavaliselt paigaldatakse äärekivid enne sillutiskive. Oluline on jälgida, et aluspind oleks korralikult tihendatud ja tasandatud. Kive kohale asetades peab arvestama, et vee äravoolu tagamiseks peab nende ülemine serv jääma hiljem lisanduvate sillutiskivide vahelistest vuukidest või asfaldist ca 5 mm madalamale.


Äärekivide paigaldamise skeem