Fassaadikivid

Tellis annab omanikule ja arhitektile piiramatud võimalused isikupärasteks lahendusteks ning rikkalikuks vormikeeleks. Tellise eelisteks fassaadimaterjalina on tema unikaalne välimus, põlisus ja säästlikkus. Tellis ei põle ega mädane, ta kannatab nii suvekuumust kui talvepakast. Ka seened ega kahjurid ei pesitse ta koore all, on ju tellis läbinisti kivimaterjal.

Õigesti ehitatud tellismüür ei vaja hooldust ent krohvitud ja/või värvitud fassaadi tuleb iga 5-7 aasta tagant kulukalt värskendada. Seetõttu ei kaota tellissein oma väärtust ning osutub lõppkokkuvõttes ka hinnalt soodsamaks. Laotud tellisseina ilu säilib aastakümneid ja vananedes tekib tellisseinale stiilselt arhailine hõng.

Tellise soojust salvestavad ja ühtlustavad omadused on kõigile tuttavad tellisekolletest. Päikeseenergia soojendab talvel kütteperioodi ajal fassaadi ja salvestab soojust tellistesse, vähendades välis- ja sisetemperatuuride vahet siis, kui nende erinevus on kõige suurem. Uurimuses on tõdetud, et kütteperioodi ajal tellisfassaadi salvestatud soojusenergia parandab ehitise energiataset mitme protsendi võrra. Kuivõrd tellis loob parima elamiskliima, säilitab kõige paremini oma väärtuslikud omadused, on looduslik ja keskkonnasõbralik materjal, siis üksnes nende tegurite valguses on telliselamu kõrgeima väärtusega.

Betoonkivide eelised:

* kõrge survetugevus
* sile pind (vähendab viimistluskulusid)
* mõõtmete täpsus
* kõrge heliisolatsioon
* tulekindlus
* vähene seguvajadus müüriladumisel

Puudused on seotud betooni iseärasustega: betoon on raske ja habras, võib kergesti puruneda. Kuid häid ehitustavasid järgides pole midagi karta.

Silikaatkivid 

Silikaattellise tootmisel pressitakse lubjast ja liivast koostatud muldniiske segu kokku tehis-kiviks, mis kivistatakse autoklaavis veeauru keskkonnas temperatuuril cá 180°C. Sellistes tingimustes formeerub lubja ja liiva vaheliste reaktsioonide tulemusena sideainekivi, mis koosneb erineva struktuuriga hüdrosilikaatidest. Need uusmoodustised seovadki liivaterad ühtseks monoliidiks ning saadava tehiskivi omadused sõltuvad suurel määral just nende hulgast ja struktuurist, mis kujunevad tehnoloogiliste parameetrite valiku tulemusena.

Nii omaduste kui ka väljanägemise poolest on tellist fassaadimaterjalina soodsaim kasutada puhasvuukmüüritisena, nii et tellised on nähtavad oma algupärasel kujul – tulemusena saadakse kergelt hallika tooniga valge sein. Arenenud silikaatkivi tootmisega Euroopa maades on fassaadides peale tavalise pinnastruktuuriga kivi laialdaselt kasutatav ka murtud ja lõhestatud pinnastruktuuriga kivi.

Teiseks oluliseks omaduseks on materjali pikaealisus, mis sõltub materjali struktuurist (nii tema poorstruktuurist kui ka kristallstruktuurist). Tellise struktuuri ja pika-ealisuse hindamiseks kasutatakse hulka kaudseid näitajaid.

Zoom
Soliidkivi (H)
Zoom
Murtud kivi (660)
Zoom
Murtud kivi (V)
Zoom
Kuura sile (Soome) tellis
Zoom
Punane harjatud tellis
Zoom
St. John's (Aseri) tellis
Zoom
Terra harjas (Aseri) tellis
Zoom
Safari harjatud (Aseri) tellis