Korstnad

Korstna ülesanne on suitsugaaside kiire ja effektiivne välja juhtimine küttekoldest. Kaasaegselt korstnalt nõutakse lisaks vastupidavust nii kõrgetele temperatuuridele (nt. tahmapõlengud) kui ka sedavõrd madalatele, et tekib kondenseerumine - seega peab korsten olema tule- ja happekindel. Lubamatud on läbivad vuugid, suitsulõõr peab olema soojalekete vältimiseks isoleeritud ning saama vabalt paisuda. Tuleohutuse ja parema tõmbe seisukohast on parim mitmekihiline korsten. Heaks näitejaks on ka lõõri ühtlaselt sile sisepind, mis tagab suitsugaaside vaba ja takistamatu liikumise ning vähese tahma ja pigi ladestumise.