Fassaadisoojustus

EPS TERM fassaadiplaadid on hea alus õhekrohvsüsteemidele. Heade ehitusfüüsikaliste omaduste tõttu kasutatakse EPS-i laialdaselt renoveeritavate ja uute hoonete seinte välissoojustuseks. Hoone piirdekonstruktsioonide soojustamine väljastpoolt on soojustehniliselt parim lahendus. EPS fassaadiplaate on kerge paigaldada - nad on kerged, paigaldamiseks sobivate mõõtmetega ja lihtsasti mõõtu lõigatavad.

Fassaadisoojustuses enim kasutatav toode on EPS 60, mille soojuslikud ja mehhaanilised omadused tagavad krohvitud süsteemi pikaajalise kestvuse. Hoone sokli, alumiste korruste, ukse ümbruse juures võib vajadusel kasutada ka suurema tugevusega toodet EPS 100.

EPS fassaadiplaate võib kasutada kõikide tunnustatud fassaadisüsteemi krohvisegudega. EPS fassaadiplaadi paksust saab tellida eri mõõtudes vastavalt piirdekonstruktsiooni soojuslikele arvutustele. EPS fassadiplaadid on hea õhu- ja auruläbilaskvusega, mõõtmetelt stabiilsed ja raskesti süttivad. Kogu krohvisüsteemi tuleohutuse määrab kasutatav krohvikiht.