Põranda- ja vundamendisoojustus

Vundament on ehitise kõige tähtsam osa. Seda tuleb kaitsta nii, et vundamendialuse maa külmumine ehitist ei kahjustaks. Puudulik või valesti tehtud külmaisolatsioon võib põhjustada raskesti kõrvaldatavaid ning rahaliselt kulukaid kahjustusi ning kokkuvõttes kahandab maja väärtust. Külmuva pinnase puhul tuleb alati kasutada külmakerkeisolatsioonimaterjale.

Külmakerkeisolatsiooni toodete kvaliteedile tuleb pöörata erilist tähelepanu, sest vundament peab vastu pidama kogu ehitise kasutusea. Hoone aluse, sh kogu aluspõranda soojusisolatsioon tuleb projekteerida koos vundamendi külmakerkeisolatsiooniga ja teostada nii, et külmumiskahjustused oleksid välditud.  

Põrandaisolatsioonimaterjalid liigitatakse eri tooteklassideks survetugevuse alusel. Isolatsioonimaterjali tugevus valitakse vastavalt kasutusobjektide nõudmistele.