Tuletõkkevill

Sobib tulekollete ja saunade tuletõkkeks, ka laotud suitsulõõride isoleerimiseks ja ventilatsioonikanalite soojusisolatsiooniks.