Tuletõkke- ja ventilatsiooniisolatsioon

Tulekahju süttimist ei saa alati vältida, kuid õnnetuse korral on tulekahju levimist takistavad konstruktsioonid ja materjalid äärmiselt tähtsad.

Tulepüsiv soojusisolatsioon

Soojusisolatsioon on tuleohutuse tähtsaks osaks. Turul pakutavatest soojusisolatsioonitoodetest täidab kõik tulepüsivusele seatud nõuded ainult kivivill. Kivivillplaadid ja -matid kuuluvad parimasse A1-klassi sarnaselt betooni ja telliskividega. Ka puistevill on tunnistatud mittepõlevaks. Tulepüsivus tähendab seda, kui kaua materjal põlemisolukorras vastu peab. Kivivill sulab u. 1400 ºC juures ja seetõttu takistab efektiivselt tulekahju levimist ning kaitseb konstruktsioone.

Sektsioonideks jaotavad konstruktsioonid

Eramutes eraldatakse erinevad ruumid üksteisest kasutusomaduste alusel eraldi sektsioonideks (nt eluruumid, katlaruumid, keldrid, garaazid). Kui sektsiooniks jagav sein (tulemüür) ulatub katusekatteni, muudetakse see kattematerjali aluspinnani õhukindlaks. Katusekatte ja tulemüüri konstruktsiooni vahele ei tohi jääda õhupragusid, mis võimaldaksid kuumade gaaside edasiliikumist.

Tasub meeles pidada

  • Täitke tuletõrje-eeskirju.
  • Valige võimalikult tuleohutumad ehitus- ja sisekujundusmaterjalid.
  • Hoidke suitsu- ja tulekahjuandurid ning evakuatsiooniplaanid töö- ja kasutuskorras.
  • Kontrollige kerise turvakauguseid.
  • Võtke arvesse sisekujundusprojektis kamina ohutu kauguse nõuded.