Pehmed rull- ja plaatvillad

Plaatvilla tooted on pehmed pinnakatteta klaasvillaplaadid, mida kasutatakse katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks. Paremad soojapidavusomadused aitavad vähendada küttekulusid kogu ehitise eluea vältel.

Rullvilla tooted on pehmed pinnakatteta klaasvillamatid, pakendatud rullidena, mis sobivad katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks.

Ehitusisolatsioonid annavad hea heliisolatsiooni eriti kahekordses konstruktsioonis. See saadakse, kui on kaks ühekordse tarindina toimivat massiivset seina (näiteks plaat või kipsplaat) ka nende vahele on asetatud hästi heli absorbeerivat materjali nagu klaasvillast ehitusisolatsioone. Konstruktsioon, kus on kaks või enam kihti, annab parema heliisolatsiooni kui üks paks kiht. Seinte õhuvahe täitmiseks absorbeeriva materjaliga on kõige sobivamad tooted kerged ISOVER-i ehitusisolatsioonid ISOVER KL ja ISOVER KT. Need tooted on pehmed, elastsed ja kergesti kokkupressitavad. Tüüpiliselt võib õhuheli isoleerimist parandada 5-6 dB, täites seinapoolte vahelise õhuruumi klaasvillaga. Kõige parem lõpptulemus saadakse kui kogu õhuruumi paksus täidetakse klaasvillaga. Õhuruumi ületäitmine ei ole vajalik, see ei aita. Õhuvahe täitmine kerge klaasvillaga alandab resonantssagedust ja nii paraneb õhuheli isolatsioon.

Korruste vahele ei tohi olla helisilda
Seinakihtide vahele ei tohi jääda ei otsekinnitusi ega ka jäiku liiteid, neid vähendab kahekordne konstruktsioon heliisolatsiooni parandamiseks.
Hoolikad liitekohtade tihendused
Liitekohtade tihendused tuleb teha hoolikalt, sest praod ja lekkekohad nõrgendavad heliisolatsiooni. Juba väike mõne millimeetrine pragu võib põhjustada heliisolatsiooni nõrgemist mitu detsibilli.
Liidete hoolikas projekteerimine ja teostamine
Ehitusosade vahelised liited tuleb projekteerida ja teostada eriti hoolikalt, et heli ei pääaseks likuma tarindite kõrvalavasid mööda. Hea ja halva ühenduse vahe võib olla isegi 10 dB või enamgi.