Armatuuri võrk

Kasutusotstarve
Armatuurvõrk on keevisvõrk, mida kasutatakse betooni armeerimisel.
Toode on vastavuses Euroopa Standardiga EN 10080:2005.

Tehnilised andmed
Voolavuspiir vähemalt 550 N/mm2
Tõmbetugevus vähemalt 620 N/mm2
Suhteline pikenemine max koormusel kuni 5%
Keemiline koostis vastab margile B 500A standardi EN 10080-1 kohaselt.

Zoom
Armatuurivõrk
Zoom
Armatuurivõrk
Zoom
Armatuurivõrk
Zoom
Armatuurivõrk