BI armatuur

Kasutusotstarve: Bi-armatuur on redeltüüpi keevisvõrk, mida kasutatakse müüritiste armeerimisel töötava vuugisarrusena. Toode on vastavuses EL ehitustoodete direktiiviga (89/106/EMÜ) ning täidab Euroopa harmoniseeritud standardi EN-845-3 nõudeid.

PLOKKLOKKMÜÜRITISE ARMEERIMINE

Pingetest ja temperatruuri kõikumistest põhjustatud suurte pragude tekkimise vastu tuleb müüritise ladumisel  kasutada armeeringut (BI-armatuuri).

Vuuk esimese ploki kohal ja vuuk viimase ploki all tuleb alati armeerida! Vundamendi ladumsel armeerida iga teine plokirida!

Suurte avadega kandvates seintes on aknapilastritel ja vahetult nende all asuvatel osadel oluliselt suuremad pinged kui nt lihtsatel rinnatiste osadel. Kokkusurumine, mis tekib suurte pingete tõttu, võib põhjustada pragude teket pilastrite all. Seetõttu tuleb sarnastel juhtudel müüritis tihedamalt armeerida.

Kui sein on paksem kui 150mm, tuleb õhkvaheladumise korral kasutada kummaski mördipeenras ühte armatuuri.Vältimaks külmasilla teket välisseintes tuleb laduda müüritis õhkvahega ja kasutada mõlemas mördipeenras BI-armatuuri.

Zoom
BI-armatuur
Zoom
BI-armatuur
Zoom
BI-armatuur