Moodulkorsten 140 Multi

Vedelkütte (gaas või kütteõli) korsten, mille siselõõriks on 140 mm siseläbimõõduga šamott-toru. Vedelküttekorstnal peab olema komplektis kondensaadikoguja, mis juhib kütuse põlemisel eraldunud kondensaatvee korstnast välja.

  • Üldjuhul arvestatakse igale küttekehale eraldi lõõr
  • Erandjuhul võib kaks küttekollet, mis paiknevad samal korrusel ja kasutavad sama liiki kütust, ühendada ühte lõõri (kui lõõri läbimõõt võimaldab) tingimustel, et liitekohtade vahe vertikaalsihis oleks min. 0,7 m. Vältimaks juhuslikke tõmbetakistusi soovitame ülemise ühenduse teha 45 kraadi nurgaga. Samuti tuleb kahe küttekolde ühendamisel ühte lõõri paigaldada ühendustorudele siibrid.
  • Eraldi korrustel asuvaid kütteallikaid ei tohi ühte suitsulõõri ühendada!
  • Mantelplokki võib kasutada ventilatsioonilõõrina ilma šamott-torude ja isolatsioonita.
  • Korterelamus peab arvestama iga korteri jaoks eraldi suitsulõõri. See on vajalik, et vältida suitsugaasi tungimist teistesse korteritesse rõhkude erinevuse tõttu.